71vZ9QstMxL. UX575  300x216 Giày cao gót 9p Tamaris Việt Nam Xuất Khẩu CG712.DE.37 41dF5xFuJPL. AC UL260 SR200260  Giày cao gót 9p Tamaris Việt Nam Xuất Khẩu CG712.DE.37 71u9ektG2GL. UY575  142x300 Giày cao gót 9p Tamaris Việt Nam Xuất Khẩu CG712.DE.37