14355935 10207402711415047 2091033289 n 168x300 Giày cao gót ZARA Việt Nam Xuất Khẩu CG704.ĐE.37 14371988 10207402711335045 54735471 n 168x300 Giày cao gót ZARA Việt Nam Xuất Khẩu CG704.ĐE.37 14383550 10207402711295044 1437639585 n 168x300 Giày cao gót ZARA Việt Nam Xuất Khẩu CG704.ĐE.37 14384106 10207402711455048 1975524257 n 300x300 Giày cao gót ZARA Việt Nam Xuất Khẩu CG704.ĐE.37