TA111B0LT J11@8.2 207x300 Giày cao gót Tamaris Viẹt Nam Xuất Khâu CG707.HO.37 TA111B0LT J11@9.2 207x300 Giày cao gót Tamaris Viẹt Nam Xuất Khâu CG707.HO.37 TA111B0LT J11@12.2 207x300 Giày cao gót Tamaris Viẹt Nam Xuất Khâu CG707.HO.37 TA111B0LT J11@13.1 207x300 Giày cao gót Tamaris Viẹt Nam Xuất Khâu CG707.HO.37