TA111B0RI C11@11 208x300 Giày cao gót 5p Tamaris Việt Nam Xuất Khẩu GT701.NA.37 TA111B0RI C11@12 208x300 Giày cao gót 5p Tamaris Việt Nam Xuất Khẩu GT701.NA.37 TA111B0RI C11@14 208x300 Giày cao gót 5p Tamaris Việt Nam Xuất Khẩu GT701.NA.37 TA111B0RI C11@13 208x300 Giày cao gót 5p Tamaris Việt Nam Xuất Khẩu GT701.NA.37